Klubbprogram

På alle nivå i Soroptimist International står prosjekter sentralt og er den viktigste drivkraften i organisasjonens arbeid. Gjennom prosjekter arbeider vi for å fremme menneskerettigheter for alle, og bedre kvinners og barns levekår.

 Prosjekter 2021 - 2022

  • Påvirkningsarbeid
  • Synliggjøring
  • Rekruttering
  • Mentorprosjekt
  • Kjolesalg
  • Strandrydding
  • Venneprosjekt