Klubbprogram

Gjelder Soroptimiståret 2018/19 og viser bare de nærmeste møtene. Medlemmer finner en fullstendig oversikt over program og gruppeinndeling på de interne klubbsidene.

 

Februar (05.02.19) Prosjekt i Bolivia ved Cecilia

Mars (05.03.19) Foredrag v/ Ann Sesilie Tekfeldt, leder for TV-aksjonen i Rogaland: TV-aksjonen - verdens største dugnad og årets aksjon "På egne ben"

April (02.04.19) Årsmøte + foredrag

Mai (07.05.19) Foredrag ved Karoline Lode

Juni (04.06.19) Sommermøte