2021-2022

Aktiviteter i klubben - se faner til venstre

 Møteplan 2021-2022:

5. oktober, 2021 - Medlemsmøte, Bergeland
2. november, 2021 - Medlemsmøte, Bergeland
7. desember, 2021 - Julemøte - Bergeland
4. januar, 2022 - Strandrydding
1. februar, 2022 - Medlemsmøte, Bergeland
1. mars, 2022 - Medlemsmøte, Bergeland
5. april, 2022 - Medlemsmøte, Bergeland
3. mai, 2022 - Medlemsmøte, Bergeland
7. juni, 2022 - Medlemsmøte, Bergeland