2024

Aktiviteter i klubben - se faner til venstre

 

Dato

Tema våren 2024: Miljø og bærekraft

 

2/1-24

 Adm. Dir Ingrid Nordbø i IVAR

6/2-24

Klima og miljøsjef: Jane Nilsen Aalhus: Klima og miljø i Stavanger

5/3-24

Rachel Carson prisen i Stavanger

2/4-24

ÅRSMØTE

7/5-24

Nyttevekster, mangfold i skogen

4/6-24

SOMMERMØTE

3/9-24


program kommer 

1/10-24


program kommer

5/11-24


program kommer

3/12-24

JULEMØTE