Stavanger Soroptimistklubb

Stavanger soroptimistklubb ble chartret 2. mai 1950 på Sola Strand Hotel. Den første presidenten var Mildrid Haaland, som ledet en kopieringsbedrift. De fleste av de 20 medlemmene ledet egne firmaer, mens noen arbeidet i helse og undervisning. Det ble regnet som status å være soroptimistmedlem. Fra først av ble møtene avholdt i hjemmene, til soroptimistene gikk over til å møtes i byens hoteller.

Prosjektene var viktige, den gang som i dag. Ett stort og vesentlig prosjekt var et behandlingssted for barn med cerebral parese, et senter som ennå er i drift. Blandt andre prosjekter kan vi nevne juletrefest for lite bemidlede barn, hjelp til enslige kvinner, flyktningehjelpen til Wien, og  språkhjelpen til innvandrerkvinner som en gruppe av våre pensjonerte medlemmer står for.

I 2005, da vår klubb arrangerte representantskaps- og landsmøte, laget en arbeidsgruppe det første elektroniske påmeldingssystemet som fungerte så enkelt og feilfritt at så å si alle deltagerne brukte det.  Tiåret før, da en boreingeniør ble medlem av klubben, forsto vi at vi var inne i en ny tid.

Vi har i dag ca 35 aktive medlemmer i alderen 30-90 år. Vi har ulik utdanning og ulik yrkesbakgrunn. Dette er spennende og gjør at vi kan møtes med ulikt perspektiv. Det gir også muligheter for nettverksbygging.