Tillitskvinner i klubben 2024

President 2024

 Bente Brannsether Ellingsen