Tillitskvinner i klubben 2019/2020

Styret

President: Bodil Egeland
Visepresident: 
Sekretær: Tone Bogenes 
Kasserer:  Gunbjørg Dypvig
Styremedlem: Tone Bogenes

For medlemmer: øvrige verv se intern nettside