Tillitskvinner i klubben 2018/2019

Styret

President: Anne Bolette Tjensvoll
Visepresident: Susanne Birch Hansen
Sekretær: Lisbeth Dybvik 
Kasserer:  Gunbjørg Dypvik
Styremedlem: Tone Bogenes

For medlemmer: øvrige verv se intern nettside