Tillitskvinner i klubben 2021-2022

Styret 2021-2022

President Tone Bogsnes 2021 – 2023

Kasserer Siw Schønberg 2020 – 2022 

Styremedlem Anne Ma Granås 2020 – 2022 

Styremedlem Gerd Halmø 2021 – 2023

Styremedlem Christine Finsnes 2021 – 2023

Suppleant Gro Johnsen 2021 – 2023

Suppleant Lise Helliesen 2020 – 2022 

 Representanter til Unionens Representantskaps- og Landsmøte (R&L)

Tone Bogsnes 2021 – 2023

Marit Egge 2020 – 2022 

 Suppleanter Unionens Representantskaps- og Landsmøte (R&L)

Kari Sand Nikolaisen 2021 – 2023

Arnhild Hammonds 2021 – 2023

 Nettansvarlig

Linda Abercrombie 2020 – 2022 

Valgkomité

Aase-Brit Borsheim 2020 – 2022

Bodil Fygle Egeland 2021 – 2023

 Ekstensjon

Karoline Lode-Kolz (Permisjon) 2020 – 2022 

Anne-Cathrine Scheen 2021 – 2023

 Programgruppe

PA Linda Abercrombie 2021 – 2023

APA Anne Bolette Tjensvoll 2021 – 2023

 Revisor

Lise Cappelen 2021 – 2023