Tillitskvinner i klubben 2019/2020

Styret

President: Bodil Egeland
Visepresident: Marit Egge
Sekretær: Tone Bogenes 
Kasserer:  Siw Schønberg
Styremedlem: Tone Bogenes

For medlemmer: øvrige verv se intern nettside