Stavanger Soroptimistklubb

Vi møtes første tirsdag i måneden kl 19:00 på Bergeland Bydelssenter på Storhaug. Møtene i desember og juni arrangeres som julemøte og sommeravslutning og avholdes vanligvis i annet lokale. Vi har ikke møte i juli eller august.

 

Møteplan 2021-2022

5. oktober, 2021 - Medlemsmøte, Bergeland

2. november, 2021 - Medlemsmøte, Bergeland

7. desember, 2021 - Julemøte - Bergeland

4. januar, 2022 - Strandrydding

1. februar, 2022 - Medlemsmøte, Bergeland

1. mars, 2022 - Medlemsmøte, Bergeland

5. april, 2022 - Medlemsmøte, Bergeland

3. mai, 2022 - Medlemsmøte, Bergeland

7. juni, 2022 - Medlemsmøte, Bergeland

Bergeland Bydelssenter - vårt faste møtested i Stavanger