Stavanger Soroptimistklubb

Fra Januar 2019 møtes vi 1. tirsdag i måneden  kl 19.30 på Bergeland Bydelssenter på Storhaug. Møtene i desember og juni arrangeres som julemøte og sommeravslutning og avholdes vanligvis i annet lokale. Vi har ikke møte i juli eller august.