Stavanger Soroptimistklubb

Vi møtes første tirsdag i måneden kl 19:00 på Bergeland Bydelssenter på Storhaug. Møtene i desember og juni arrangeres som julemøte og sommeravslutning og avholdes vanligvis i annet lokale. Vi har ikke møte i juli eller august.

 

Dato

Tema våren 2024: Miljø

2/1-24

MILJØ OG BÆREKRAFT JAN/JUNI

                             Adm. Dir Ingrid Nordbø i IVAR

6/2-24

Klima og miljøsjef: Jane Nilsen Aalhus: Klima og miljø i Stavanger

5/3-24

Rachel Carson prisen i Stavanger

2/4-24

ÅRSMØTE

7/5-24

Nyttevekster, mangfold i skogen

4/6-24

SOMMERMØTE

3/9-24


program kommer 

1/10-24


program kommer

5/11-24


program kommer

3/12-24

JULEMØTE

 

Bergeland Bydelssenter - vårt faste møtested i Stavanger