Hvordan bli medlem

Vi er nå 34 aktive medlemmer i alderen 35  til 90 år. Mange har vært medlem i en årrekke og er blitt pensjonister. Vi ønsker nye medlemmer som er yrkesaktive og gjerne med god spredning både i alder og yrker. Ønsker du å komme i kontakt med klubben vår, så send en e-post til stavanger@soroptimistnorway.no. Fint om du da forteller litt om hva du jobber med, alder og evt interesser. En fra klubben vil ta kontakt med deg.