Velkommen til Stavanger Soroptimistklubb

Stavanger Soroptimistklubb er tilsluttet Soroptimist International (SI). SI er et verdensomspennende kvinnenettverk som arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Sorotimist International har konsultativ status i FN. SIE er også medlem av Europarådet.  Stavanger Soroptimistklubb er sammen med alle de andre klubbene i Norge tilsluttet Norgesunionen av SI.

Ordet soroptimist er satt sammen av to latinske ord, soror (søster) og optima (best), og kan oversettes med "best for kvinner".

Vi ønsker å være en global stemme for kvinner.

På våre nettsider kan du lese mer om klubben, aktiviteter og prosjekter. Du finner også informasjon om medlemskap og kontaktpersoner.

Du kan lese mer om Soroptimistbevegelsen i Norgesunionens informasjonsbrosjyre

Logoen fremstiller en kvinne som holder en eikegren og en laurbærgren. Grenene symboliserer styrke (eik) og fremgang (laurbær). Logoen er tegnet av Anita Houtz Thomson, Oakland 1928.