Velkommen til Stavanger Soroptimistklubb

Stavanger Soroptimistklubb er tilsluttet Soroptimist International (SI). SI er et verdensomspennende kvinnenettverk som arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Sorotimist International har rådgivende status i FN. SIE er også medlem av Europarådet.  Stavanger Soroptimistklubb er sammen med alle de andre klubbene i Norge tilsluttet Norgesunionen av SI.

Organisasjonen ble etablert i 1921 og har medlemmer i 125 land.  I Norge er det 63 klubber med 1800 medlemmer.

Vi ønsker å være en global stemme for kvinner.

Vil du vite mer om hva vi står for?

Brosjyren
Soroptimist International - Informasjon fra soroptimistklubber i Norge
gir informasjon om hva soroptimist-organisasjonen er og hvordan soroptimister engasjerer deg, og beskriver blant annet organisasjonens historie, våre mål og visjoner, og hvor i landet vi finnes.