Lokale prosjekter

Mentorprogram

Stavanger soroptimistklubb er nå godt i gang med et mentorprogram som har som mål å styrke jobbmulighetene i Norge for innvandrerkvinner med høyere utdanning. 

Mentoring innebærer at en mentor(veileder) og en adept(den som skal veiledes) møtes for samtaler over en avgrenset tidsperiode. Adept formulerer et arbeidslivsrettet mål som hun ønsker å utvikle seg mot. Mentor er samtalepartner som bruker sine erfaringer og sin kunnskap til å gi veiledning og støtte bl.a. i jobbsøkerprosessen. Vanligvis vil mentorparet møtes til månedlige samtaler.

Målgruppen er innvandrerkvinner med eller uten jobb, i alderen 20-45 år, med høyere utdanning, gode norskkunnskaper og med motivasjon for å komme i arbeidslivet. Mentorbrosjyre 

 

Johannes Læringsenter

Stavanger soroptimistklubb er i perioden september 2012 til sommeren 2019 engasjert som norsktrenere på Johannes Læringsenter. Hit kommer alle som har fått permanent oppholdstillatelse i Norge for obligatorisk opplæring i norsk språk og kultur. Vi hjelper kvinnene med norsklekser to timer en gang i uken. Siden dette er på formiddagen er det pensjonistene som deltar.