Æresmedlem

I 2017 fikk klubben vårt første æresmedlem.

Vårt mangeårig medlem Merethe Hviding, 30.03 1923 - 21. 05 2021, ble klubbens første æresmedlem.

Merethe eide og driftet Jæger parfymeri i Stavanger sentrum. Hun var aktiv i klubben fra 1976 og har hatt mange verv gjennom tiden. Hun var i tillegg en stor inspirator for oss alle med et alltid godt humør og pågangsmot.

Merethe har testamentert en gave pålydende 5000 kr til Stavanger Soroptimistklubb. Vi er dypt takknemlige for gaven og vil bruke pengene til aktiviteter i klubben.

Merete Hviding viser stolt frem sitt Æresmedlem diplom.