Lotteri til jul og sommer i Stavanger Soroptimistklubb

På julemøtet og sommermøtet hygger vi oss med litt ekstra, og vi samler inn penger via lotteri.

Julelotteriet 2023: midlene gitt til Soroptimist International Foundation

Sommerlotteriet 2023: midlene gitt til Utdanningsfondet